Historie Portugalska

První známky osídlení na území Portugalska sahají až do doby kamenné. Místní obyvatelstvo – Iberové se v 1. tisíciletím př. n. l. promísilo s obyvatelstvem Keltů. Keltové se kolem roku 700 př. n. l. začali usazovat v severní části země v opevněných vesnicích, které se nazývají citânias. Jižní oblasti na pobřeží přišly do kontaktu s Féničany, Kartáginci a Řeky, kteří zde zakládali své osady. Do tohoto období se datují názvy nejstarších měst. Příkladem je dnešní hlavní město Lisabon.

Jeho název vychází ze jména Ulissypo, které podle legendy odkazuje k Odysseovi, jenž se tady zastavil při svém putování.

Ve 2. stol. př. n. l. se oblast ocitla pod nadvládou Římanů, kteří zde vytvořili provincii Lusitania. Římský vliv přinesl jazyk odvozený z latiny, stavbu silnic, mostů a ovlivnil správu zemědělských pozemků.Pamatky v Portugalsku

Během 5. stol. n . l. pronikaly na Pyrenejský poloostrov kmeny Svébů, Alanů, Vandalů a Vzigótů. Středisky jejich vlády se stala města Braga a Portus Cale (nynější Porto).

Žádný z kmenů však roku 711 neodolal invazi Arabů (Maurů), kteří pocházeli ze severní Afriky. Území dnešního Portugalska se tak stalo součástí córdobského emirátu. Soužití Arabů s původním obyvatelstvem probíhalo bez větších konfliktů. Arabvé byli tolerantní k ostatním vyznáním a obohatili zemi o technické vymoženosti jako byly např. zavlažovací systémy. Přivedli také místní obyvatele k pěstování nových plodin, např. rýže či citrusy. Ovlivněna byla i místní kuchyně, kde se projevovala zejména náklonnost k velmi sladkým zákuskům. Z arabštiny pochází i velké množství slov.

Roku 1095 bylo Portugalské hrabství věnováno kastilským králem jako léno Jindřichu Burgundskému. Jindřich území mezi řekami Minho a Douro osamostatnil a položil tak základy portugalského státu. Hlavním městem se stalo Porto a nářečí této oblasti se stalo základem portugalského jazyka. Z této doby pochází i název státu. Syn Jindřicha Burgondského Alfonso I. Dobyvatel přijal 1139 titul krále a vyhlásil Portugalské království, které se stalo nezávislé na Kastilii a Leónu. Smlouva o vymezení hranic země, jež byla uzavřená roku 1297, platí až do dnešní doby. Roku 1290 byla založená první portugalská univerzita v Lisabonu, která byla později přesunuta do Coimbry.

Během 15. a 16. století se země stala koloniální a námořní velmocí. Plavby za objevy podporoval princ Jindřich Mořeplavec a snaha králů Jana II. A Emanuela I. nalézt východní cestu do Indie. Mořeplavec Vasco de Gama, do kterého vložil král Emanuel I. důvěru, dorazil roku 1498 až do indického přístavu Kalikat. Později se dostali Portugalci až do Malaky, arabského střediska obchodu s kořením. Tím byl ovládnut východní trh. Při objevování Afriky soupeřili Portugalci se Španěly o Madeiru. Během jedné plavby v bouři náhodně objevili Azory a později i Kapverdské ostrovy. Portugalsku připadla Brazílie, což z této země udělalo největší námořní říši této doby. Dnes je území státu malé, ale portugalština zůstává stále světovým jazykem. K Portugaleskému království náleželo tedy množství kolonií (Madeira, Kapverdy, Ceuta, Azory, Angola, pobřeží Guinejského zálivu, Mosambik aj.), ze kterých do Portugalska plynulo velké bohatství z obchodu – zejména s kořením, drahými kameny a otroky. Tento přínos však nedokázali efektivně hospodářsky využít a pozvolný pokles přísunu prostředků vedl k ekonomickým potížím. V této době také sílil tlak koloniálních soupeřů o území.

Po smrti posledního krále z dynastie Aviz Jindřicha I. bylo Portugalsko spojeno personální unií se Španělskem. Tato země byla v té době nejsilnější evropskou velmocí. Její snaha udělat z Portugalska pouhou provincii vyvolala velký odpor obyvatelstva a vyústila k obnovení nezávislosti země pod vládou dynastie Bragança. K pozvednutí portugalské ekonomiky, kultury a společnosti byly Králem Janem V. využity příjmy z nových nalezišť zlata a diamantů v Brazílii.

V době Napoleonských válek bylo Portugalsko v letech 1807-1811 kvůli spojenectví s Brity obsazeno španělsko–francouzským vojskem. Historie PortugalskaKrálovská rodina se uchýlila do Brazílie a hlavním městem se stalo Rio de Janeiro. Roku 1815 bylo vyhlášeno Spojené království Portugalska, Brazílie a Algarve.

V průběhu 19. století se rychle střídaly různé vlády a probíhaly střety mezi monarchisty a republikány. V roce 1910 byla vyhlášena republika, ale ani tato událost nevedla k stabilizaci politické a hospodářské situace v zemi. Přetrvávající neklidná situace dovedla zemi roku 1926 k vojenskému převratu. Klíčovou postavou diktátorského režimu se stal charismatický profesor ekonomie António de Oliveira Salazar, který uznával tradiční hodnoty. Základní vzdělání bylo pro všechny obyvatele a už od první třídy byl žákům Salazar představován jako zachránce. Učebnice byly tendenční, fungovala tajná policie a cenzura. Podporu měli tradiční profese a venkov. Úkolem ženy bylo se starat o rodinný krb a vychovávat děti, otec působil v roli autority a živitele. Salazar se snažil udržet si kolonie, jak nejdéle to bylo možné. Během 2. světové války si Portugalsko uhájilo svoji neutralitu. Tento režim převládal v zemi do roku 1974, kdy nastal levicový převrat. 25. dubna 1974 se hrst vojáků, kteří nesouhlasili s pokračováním koloniální politiky, vydala dobýt Lisabon. Movimento das Forças Armadas (Hnutí ozbrojených sil) pod vedením generálů Antónia Spínoly, Costy Gomese a podplukovníka Otela Saraivy de Carvalho v ranních hodinách proniklo do vysílání místního rozhlasu a vyslovilo svůj manifest. Klášter Convento do Carmo, kde sídlil prezident, byl dobyt bez jediného výstřelu. Symbolem revoluce byl karafiát, který si vojáci strkali do hlavní zbraní na znamení příměří. Nezávislost tak získaly zbývající portugalské kolonie v Africe (Angola, Mosambik, Guinea-Bissau, Kapverdy, Svatý Tomáš a Princův ostrov).

Portugalsko vstoupilo roku 1986 do Evropských společenství. V roce 1999 byla poslední portugalská kolonie Macao vrácena Číně.

 

 

Průvodce Portugalskem

Zájezdy do Portugalska

Základní informace o Portugalsku

Historie Portugalska

Památky v Portugalsku

Příroda v Portugalsku

Kultura v Portugalsku

Kuchyně v Portugalsku

Tipy na výlety v Portugalsku

Ubytování v Portugalsku

Česko-portugalský a portugalsko-český online slovník

Kde, kam a jak v Portugalsku

doprava krajina lodní navigace pomoc průmysl služby a nákupy statky stavby turistika a zábava ubytování a resorty voda vojenské vzdělání

Hledání

Kraje Portugalska

Açores Aveiro Beja Braga Bragance Castelo Branco Coimbra Évora Faro Guarda Leiria Lisbonne Madère Oporto Portalegre Santarém Setúbal Viana do Castelo Vila Real Viseu
 
iDovolená.com - vaše dovolená začíná zde